הגעת למקום הנכון אנחנו כאן כדי לעזור

פרשת קריספל

עפ"ת (ת"א) 31299-06-12 (כב' השופט רענן בן-יוסף)

ביטול הוצאות משפט שנזקפו לחובות של נאשם שלא התייצב לדיון, ולא זכה לקבל הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.

בית משפט היושב על מדוכה פלילית מוסמך להטיל הוצאות על נאשם מתוקף שני הסדרים נורמטיביים שונים. ההסדר הנורמטיבי הראשון מופיע בהוראות סעיף 79 לחוק העונשין – התשל"ז-1977. ההסדר הנורמטיבי השני מופיע בתקנה 21(א) לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974. בית המשפט המחוזי קיבל כאן את טענותיי לעניין חיוב הנאשם בהוצאות בגין אי התייצבותו.

ניתן ביום 28/06/2012 במעמד הנוכחים.

נתקלת בבעיה, אנחנו כאן לעזור לך לפתור לך אותה

אנחנו נמצאים לעזור לך 24 שעות ביממה
חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום