הגעת למקום הנכון אנחנו כאן כדי לעזור

  שפיטה בהיעדר בעבירות תעבורה – ביטול פסק דין

  נהגים רבים נשפטים בהיעדר בבתי המשפט לתעבורה בגין הזמנות לדין שלא הגיעו ליעדם, קרי, הנאשם לא ידע כלל על מועד הדיון (לא מדובר על מקרים בהם ההזמנה נמסרה ישירות לידי הנהג על ידי השוטר). לעתים, מסתמכת התביעה המשטרתית על אישורי מסירה עליהם נכתב "לא נדרש", וזאת כדי להוכיח לכאורה שהנאשם הוזמן כדין. במקרה כזה, כאשר עסקינן בעבירה מסוג "הזמנה לדין" בעבירת תעבורה, עומדת לנהג טענה לגיטימית לביטול פסק הדין, ופתיחת ההליך מחדש.

  בכל מקרה כזה כדאי להסתייע בעורך דין לתעבורה, הבקיא ברזי הפרוצדורה לצורך הגשת בקשה לביטול פסק הדין.

  על פי הוראות סעיף 130(א) לחסד"פ, נקבע באופן מפורש כי "נאשם שהוזמן להמשך משפטו ולא התייצב, מותר לדונו שלא בפניו אם ההזמנה למועד ההמשך נמסרה לו בהודעה של בית המשפט בשעת דיון, ובית המשפט הזהירו במהלך המשפט שיהיה רשאי לדונו שלא בפניו אם לא התייצב, או אם הזמנה בכתב הומצאה לו, שלא באמצעות סניגורו, וכן לסניגורו, אם יש לו סניגור, וצויינה בה האזהרה האמורה".

  כלל זה חל גם במקרים בהם ההזמנה נמסרה לידיו של הנהג על ידי שוטר התנועה.

  בפסק דין ארוך ומפורט מפי בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (כב' השופט יורם צלנקובניק), בפרשת איאד משארקה, נקבע לאחר ניתוח דקדקני היורד לשיטין של הוראות החוק, כי "חזקת המסירה" המצויה בסעיף 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 (להלן: תקנות חסד"פ), אינה חלה על הזמנות לדין שנשלחו בכל הנוגע לעבירות שהוראות סעיף 239א לחסד"פ חלות עליהן (בהקשר של "הודעה על ביצוע עבירה"). חזקת המסירה אינה תופסת במקרה זה, ומכאן, שאף אם ניתן להציג אישור מסירה ש"לא נדרש", הרי שבכל מקרה, לא ניתן היה לדון את הנהג בהיעדרו.

  הנהג לא נכנס לקטגוריה של "נאשם שהוזמן" כהגדרת החוק, ובמידה ונשפט בהיעדרו הרי שנשפט בהיעדרו בחוסר סמכות, ולעל כן פעולה זו באה בסתירה עם "עקרון חוקיות".

  מתוך שלושת המובנים של "חריגה מסמכות" אשר הוכרו בפסיקה, עסקינן כאן בסוג הראשון והיסודי ביותר, שהוא "חריגה מסמכות במובן הפונקציונאלי". סוג זה בא לידי ביטוי בחריגה ממסגרת הסעיף המסמיך, על דרך ביצוע פעולה שאותו סעיף בחוק, לא מסמיך לעשותה או שהפעולה בוצעה לא בכפוף לתנאים הקבועים בו . נפקות החריגה היא בדרך כלל בטלות הפעולה. בטלות מוחלטת (Null and Void), הינה פועל יוצא של חוסר סמכות.

  בכל מקרה בו נשפטתם בהיעדר, כדאי להתייעץ עם עורך דין לתעבורה, שיבחן את המצב המשפטי והאם קיימת עילה לביטול פסק הדין.

  לאור הייחודיות של עבירות התעבורה, עדיף תמיד להיות מיוצגים בידי עורך-דין לתעבורה שזה תחום התמקצעותו.

  עורכי-הדין לתעבורה, עו"ד ישראל דוידוב ועו"ד אדיר בנימיני, העומדים בראש המשרד "דוידוב-בנימיני", הם בעלי ניסיון רב בטיפול בכתבי אישום והזמנות לדין בתיקי תעבורה שנדונים בבתי המשפט לתעבורה בכל רחבי הארץ.

  נתקלת בבעיה, אנחנו כאן לעזור לך לפתור לך אותה

  אנחנו נמצאים לעזור לך 24 שעות ביממה

   חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
   זקוקים לעורך דין תעבורה?
   הגעת למקום הנכון אנחנו כאן כדי לעזור
   דילוג לתוכן