הגעת למקום הנכון אנחנו כאן כדי לעזור

פרשת לוי

עפ"ת (ת"א) 16119-01-12 (כב' השופט רענן בן-יוסף)

בפרשה זו התמקדה בהיבט מאוד חשוב של חלק מעבירות ה"נהיגה תחת השפעת סמים", בכל הנוגע לזכויות נהגים, הנעצרים לבדיקה, כל זאת, בעילה של "חשד סביר", שמקורו ב"מידע מודיעיני". במקרה הזה, בו הופעתי בצוותא-חדא עם עו"ד דוד גולן, עלו על ידנו טענות הנוגעות, בין היתר, לזכות הבסיסית של ההגנה לקבל לידיה את כל חומר החקירה, לרבות אינפורמציה חשובה שהייתה קשורה כאן במקרה הזה, במישרין ל"תעודת החיסיון", שהוצאה מתוך מטרה להגן על המודיע. בדיעבד התגלה, על פי המידע שאותו מודיע מסר, כי אין בהכרח זיקה ישירה הקושרת אותו בביצוע מעשה של סמים ונהיגה.

לאור הליקויים שהתגלו, קיבל בית המשפט את הערעור והורה לזכות את המערער, ואלה היו נימוקיו: "במסגרת ניהול תיק זה, חתם השר לביטחון פנים ביום 23.06.08 על תעודה בדבר ראיות חסויות עפ"י סעיף 45 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א – 1971, שעל פיו, נאסר גילוי כל פרט או מידע שיש לגלות זהותו של אדם שמסר מידע בתוך ידיעה שמספרה מופיע בתעודת החיסיון. למרות שכאמור, תעודת החיסיון חסתה רק את זהותו של המודיע, התביעה בבית משפט קמא לא מסרה להגנה את תוכן המידע ואומר, שרק היום, במסגרת הליכי הערעור, הודע הסנגור למידע וגם בית המשפט ראה אותו. מתוך זאת למדים שלא רק ההגנה שקטה במסגרת ההליכים בבית משפט קמא, אלא כנראה גם בית המשפט קמא, אשר לא תיעד בשום פרוטוקול גלוי או חסוי, כפי שצריך היה לעשות עפ"י סעיפים 45-46 לפקודת הראיות, הליך של עתירה לגילוי ראייה. אפילו החלטה גלויה בפרוטוקול המלמדת מה קבע בית משפט קמא בעקבות ההליך שביצע בלשכתו בדלתיים סגורות עם נציגי התביעה, אם כפי שטוענת התביעה המשטרתית, שהופיעה בתיק.התוצאה, ואומר את הדברים בקיצור בלבד, שההגנה ניהלה הליך פלילי, כאשר לא כל חומר החקירה, שזכותה לקבל לפי סעיף 74 לחסד"פ [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982, בפניה, כאשר על פניו נראה שהמידע המודיעיני, ששימש בסיס לחשד שהצדיק דרישת בדיקת דם ושתן מהמערער היה מידע שאיננו מצדיק זאת, וגם "התיק" עשרה חודשים טרם לאירוע, כאשר הוא מצביע לא על התנהגות כללית של המערער, אלא על עניין ספציפי שעניינו כלל לא שימוש בסמים. נראה, בנסיבות אלה, שיש חשש שנגרם עיוות דין למערער במסגרת ההליכים בבית משפט קמא, ולכן הנני מזכה אותו בדין".

ניתן ביום 15/03/2012 במעמד הנוכחים.

נתקלת בבעיה, אנחנו כאן לעזור לך לפתור לך אותה

אנחנו נמצאים לעזור לך 24 שעות ביממה
חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום