הגעת למקום הנכון אנחנו כאן כדי לעזור

פרשת גרוס

עפ"ת (ת"א) 30815-05-12) כב' השופט רענן בן-יוסף)

בפרשה זו עלתה סוגיה שמטרידה נהגים רבים שביקשו להישפט בגין עבירה של "ברירת משפט" ונשפטו בהיעדר מסיבות שכלל לא תלויות בהם. היות ואישור המסירה לא מגיע ליעדו, והם "נלכדים" בשל מה שמכונה"חזקת המסירה", המעבירה את נטל הראיה להוכיח כי לא קיבלו את הדואר אליהם. עד למתן פסק דין זה, נהגה לשכת התביעות המשטרתית במחוז ת"א להציג אישור המעיד על כך ש"הדואר הועבר למשלוח", אך לא אישור המעיד כי דבר המשלוח אכן נשלח, דבר שלא די בו כדי להעביר את אותו נטל. י

במקרה הזה הוגש כנגד הנהגת דו"ח ברירת משפט בעבירה בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה (שימוש בטלפון ללא דיבורית בעת שהרכב היה בתנועה). הנהגת ניצלה כאמור את זכותה וביקשה לקבל יומה בבית המשפט. הדיון נקבע בפני בית משפט לתעבורה בתל-אביב-יפו, אך המערערת לא התייצבה לדיון. כשקיבלה הנהגת הודעה על כך שעניינה נדון שלא בפניה, פנתה לבית משפט לתעבורה, בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר, כשהיא טוענת שלא קיבלה את הזימון לישיבת בית המשפט. בית המשפט לתעבורה סירב לבטל את פסק הדין בטענה כי בתיק בית המשפט ישנה ראיה לכך שבוצעה הזמנה כדין. י ת

וכך כותב בית המשפט בית המשפט המחוזי בפסק הדין: "לא היה בפני בית משפט קמא אישור מסירה כדין לזימון המערערת. כל שהיה בתיק בית משפט קמא היה פתק של רשות הדואר הנושא כותרת 'אישור משלוח דבר דואר רשום' אך מתחתיו ברחל בתך הקטנה[…] כתוב 'דבר הדואר שפרטיו רשומים להלן נתקבל למשלוח בדואר רשום' כלומר, הדואר קיבל את המכתב בשלחו בדואר רשום, אך אין ראייה כי שלח אותו. תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד – 1974, קובעת בסיפא שלה : '…אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, …', הפתק שצורף לתיק בית משפט קמא איננו ראייה למשלוח. הפתק שצורף איננו נושא תאריך משלוח ולכן, לא ניתן לחשב את חלוף 15 הימים. ממילא עפ"י הסיפא לתקנה 44 א' צריך היה לאפשר למערערת להוכיח שלא קיבלה את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בה ולא עקב הימנעותו מלקבלה, ומאחר ולא התקיים דיון בבית משפט קמא, לא ברור איזו הזדמנות ניתנה לה להוכיח עובדות אלה, יש לציין כי בבקשה בפני בית משפט קמא הגישה תצהיר, שם ציינה שלא קיבלה את הדואר והרי לא נחקרה על אותו תצהיר. הערעור מתקבל. פסק דינו של בית משפט קמא מבוטל, התיק יחזור לבית משפט קמא לדיון מחודש מראשיתו.

ניתן ביום 07/06/2012 במעמד הנוכחים.

נתקלת בבעיה, אנחנו כאן לעזור לך לפתור לך אותה

אנחנו נמצאים לעזור לך 24 שעות ביממה
חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום