קישורים לאתרים משפטיים מטעם אתר דוידוב-בנימיני ושות'
– אתר בתי המשפט:

https://www.court.gov.il/heb/home.htm

חיפוש פסיקה בית המשפט העליון:

http://www.elyon1.court.gov.il/verdictssearch/HebrewVerdictsSearch.aspx


– מערכת "נט-המשפט":

https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/HomePage.aspx

– אתר המשפטי "נבו":

http://www.nevo.co.il

– הפורטל המשפטי תקדין:

http://www.takdin.co.il

– אתר הפורומים המשפטיים:

http://www.lawforums.co.il

– דיני תעבורה באתר המשפטי "פסק-דין":

http://www.psakdin.co.il/taavura/

– דף דברי הסבר לנאשם תעבורה באתר הנהלת בתי המשפט:

http://www.elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/taavura.htm

– שיטת הניקוד באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים:

http://www.he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=86

Categoryמאמרים