"נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף" (טסט לרכב) הינה עבירה בה מוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בהתאם לאורך התקופה בה לא היה הטסט בתוקף; בכל מקרה כזה, בו מוגש כתב אישום (הזמנה לדין) בגין עבירה זו ("רישיון הרכב פקע"), מומלץ להיוועץ בעורך דין לתעבורה אשר בקיא ברזי המקצוע ומופיע בבתי המשפט לתעבורה וזאת לאור מדיניות הענישה המקובלת כיום בבתי המשפט לתעבורה.
"נהיגה כשרישיון הרכב פקע": החוק קובע במסגרת הוראות סעיף 2 לפקודת התעבורה [נסח חדש], התשכ"א-1961 כי קובע שתי חובות שנהג ברכב חייב לעמוד בהן. הראשונה, הרכב צריך להיות רשום בהתאם להוראות החוק; והשנייה, יש להחזיק ב"רישיון רכב בתוקף". הוראות פקודת התעבורה חלות גם על בעל הרכב במקרה בו הוא מתיר נהיגה במכונית לנהג אחר. במקרה כזה בעל הרכב עלול להיות צפוי לעונש גם אם לא הוא בעצמו נהג ברכב בעת שהרכב שהיה ללא טסט בלי קשר לנהג עצמו.
אדם אשר נוהג ברכב שאינו שלו, מחובתו לבדוק שרישיון הרכב בתוקף ושהרכב רשום בהתאם לחוק.
בכל מקרה בו קיבלת דו"ח/הזמנה לדין בגין "נהיגה ברכב כשריון הרכב פקע", כדאי מאוד להיוועץ עם עורך דין לתעבורה.
עורכי הדין במשרד דוידוב-בנימיני ושות', הם בעלי ניסיון רב בייצוג מבקשים בהליכים מעין אלה בבתי המשפט לתעבורה בכל רחבי הארץ.
Categoryמאמרים